X

TEMAT TONA

Më poshtë janë aktivitetet që fokusohen në Iniciativën Kosovare për Stabilitet

Dialogu Social

Dialogu social përfshin të gjitha llojet e komunikimit ndërmjet përfaqësuesve të Qeverisë, punëdhënësve dhe punëtorëve për çështje me interes të përbashkët në lidhje me politikat ekonomike dhe sociale.

Join Us Now

Qeverisja e Mirë

Iniciativa Kosovare për Stabilitet zhvillonë aktivitete fokusuar në ngritjen e kapaciteteve të Ministrive dhe Zyrës së Kryeministrit në zhvillimin e politikave të reja dhe legjislacionit.

Read More

Anti-korrupsioni

Kemi rol kyç në luftën kundër korrupsionit, nga monitorimi i shërbimit publike, donocimin e rryshfeteve, duke kontribuar në implementimin e instrumenteve internacionale kundër korrupsionit

Read More

Trashëgimi Kulturore

Ne synojmë të kontribuojnë në rritjen e dialogut, kohezionit social dhe zhvillimit, përmes një qasjeje të integruar dhe gjithëpërfshirëse për të siguruar një qëndrueshmëri afatgjatë të trashëgemisë kulturore

Read More

LAJMET E FUNDIT

MISIONI YNË

 

PUBLIKIMET TONA

Disa nga publikimet tona të fundit

PARTNERËT

IKS punon me një sërë organizatash me reputacion të mirë në vend dhe jashtë vendit, të cilët kontribuojn në arritjen e misionit tonë