Foto nga Takimi i Radhës i Koalicionit për Dialog Social

Gjatë takimit, koalicionit aktual i cili përbëhet nga Iniciativa Kosovare për Stabilitet (IKS), Friedrich Ebert Stiftung, BSPK – Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës, iu bashkuan edhe organizatat: Lens, Leadership and Growth Council (LGC), Dardan Noka nga Instituti Columbus dhe Partners Kosova – Youth Public Engagement Project – të cilët për shkak të angazhimeve nuk kishin mundësi të jenë prezent.