Embassy of Sweden

Agjencia Suedeze për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ndërkombëtar (Sida) është duke mbështetur IKS-in dhe është mbështetësi kryesor që nga viti 2015. Sida është agjenci qeveritare që punon në emër të parlamentit dhe qeverisë suedeze, me misionin kyç për ta ulur varfërinë në botë. Përmes punës sonë dhe në baskpunim me partnerët e tjerë, ne përpiqemi për të kontribuar në zbatimin e Politikës Suedeze për Zhvillim Global (PGU).