UNICEF

UNICEF e ka përkrahur projektin e IKS-it “Çliro Ndryshimin: Zërat e të Rinjve të Kosovës 2010”. Nëpërmes këtij projekti IKS-i merr një këndvështrim jo të zakonshëm për mendimet dhe ndjenjat e të rinjve kosovar, perceptimet e tyre mbi të tashmen dhe të ardhmen e vendit, duke shpresuar kështu që të ketë ndikim në politikë bërje më të mirë në interes të fëmijve dhe të rinjve kosovarë. Ky projekt ka përfunduar në tetor të 2010. Edhe projekti “Drejt Lisbonës” gjithashtu ka qenë i përkrahur nga UNICEF.