British Embassy Pristina

Ambasada Britaneze ka mbështetur projektin për përkrahjen e ngritjes së kapaciteteve në tri Ministritë e linjës dhe Zyrës së Kryeministrit në zhvillimin e politikave të reja dhe legjislacionit, për t’u mundësuar atyre përmbushjen e mandatit kryesor të sigurimit të qeverisjës efikase dhe të mirë për të gjithë qytëtarët e Kosovës. Projekti ka filluar në Prill 2011 deri ne Mars 2014.