Rockefeller Brothers Fund

Rockfeller Brothers Fund i ka dhuruar grant institucional IKS-it gjatë viteve 2005, 2006 dhe gjysmës së parë të vitit 2007. Pa përkrahjen e RBF-s puna e IKS-it ka qenë e pamundur të realizohet.