Kosovo Foundation for Open Society

Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur ka qenë mbështetës i punës së IKS-it që nga viti 2005. Hulumtime të shumta si problemet në qeverisjen e Prishtinës, sfidat e ekonomisë rurale të Rahovecit, roli i BE-së në Kosovën e pavarur kanë qenë të financuara kryesisht nga KFOS-i. Nën ombrellën e FORUM 2015, KFOS-i ka mbështetur gjithashtu projektet “Imazhi çon peshë” të publikuar në fund të vitit 2008, dhe “Vlerësimi i ndikimit të reformave lokale në Kosovë” që pritet të publikohet në fund të shkurtit 2010.