Katër Raporte Studimi të Rasteve të Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar

Korrupsioni besohet të jetë një nga instrumentet kryesore të përvetësuara nga grupet e organizuara të krimit për të shmangur zbulimin dhe penguar përpjekjet kundër trafikimit. Megjithëse përdorimi i korrupsionit është përmendur shpesh në ndërlidhje me trafikimin njerëzor, pak studime kanë hulumtuar në mënyrë empirike faktorët dhe mekanizmat prapa kësaj ndërlidhje. Këto katër raporte ofrojnë një këndvështrim të ri të kësaj fushe pak të hulumtuar, të mbështetura në studimet e kryera në Bullgari, Kroaci dhe Kosovë.

Për të lexuar raportin, klikoni këtu – Four case study reports on corruption and organised crime