X

Publikimet

Puna dhe Punësimi

Ky raport është pjesë e aktiviteteve të cilat janë planifikuar për implementimin e projektit “Përkrahje Partnerëve Social” (PPS) i financuar nga Zyra e BE-së…


Përceptimet dhe Qëndrimet e Qytetarëve

Ky raport është pjesë e aktiviteteve të cilat janë planifikuar për implementimin e projektit “Përkrahje Partnerëve Social” (PPS) i financuar nga Zyra e BE-së…


Standardi Social dhe Jetësor

Ky raport është pjesë e aktiviteteve të cilat janë planifikuar për implementimin e projektit “Përkrahje Partnerëve Social” (PPS) i financuar nga Zyra e BE-së…


Minimum Wage Study

The purpose of this study is to assess the methodologies and practices that are used to set minimum wages and the indicators that need…