X

Publikimet

Raporti mbi Kosovën

Ky raport paraqet rezultatin e një studim mbi performancën e institucioneve lokale dhe vlerat sociale të kryera në Bosnje dhe Hercegovinë. Kjo është një…