X

EKIPI YNË

FLORINA DULI

Drejtoresha Ekzekutive florina_duli@iksweb.org

VALON VELIQI

Drejtor për Hulumtime valon_veliqi@iksweb.org

Florina Baruti

Menaxhere e Financave florina_baruti@iksweb

Arnisa Xharra

Menaxhere e Programit/Hulumtuese arnisa_xharra@iksweb.org

Brikena Hoxha

Menaxhere e Zyrës/Hulumtuese brikene_hoxha@iksweb.org

MERITA BERISHA - PREBREZA

Zyrtare e Komunikimit/Hulumtuese merita_berisha@iksweb.org

Donat Dedi

Asistent Projekteve/Hulumtues donat_dedi@iksweb.org

SHKUMBIN BEQIRI

Hulumtues shkumbin_beqiri@iksweb.org