X

Projektet e Përfunduara

Projekti: Përkrahje Partnerëve Social

Projekti Përkrahje Partnerëve Social synon të përmirësojë cilësinë dhe intensitetin e dialogut social në Kosovë, të nënkuptuar si shkëmbimi dhe konsultimi mes organizatave të…


Projekti: Ruajtja/Restaurimi Kulturorë

Projekti për mbrojtje dhe restaurim të objekteve kulturore – Restaurimi i tri objekteve të trashëgimisë kultorore në regjionin e Prizrenit   Me grantin e fondit të Ambasadës…