X

Projektet e Përfunduara

Projekti: “Lista e Bardhë”

Projekti i Lista e Bardhë u nis nga Iniciativa Evropiane për Stabilitet (ESI) në vitin 2008. Në partneritet me IKS dhe organizata të tjera…


Projekti: Kush Është Shefi?

Optimistët në mesin tonë, të cilët kishin besuar që pavarësia do të sjell rregulla të qarta të qeverisjes, llogaridhënies demokratike dhe qartësi për të ardhmen…


Projekti: Drejt Lisbonës

Në mes të bisedimeve diplomatike rreth statusit final të Kosovës është shumë e lehtë të humbasësh shikimin për sfidat afatgjata zhvillimore që duhet të adresohen…


Projekti: Fushata për Prishtinën

Fushata e vetëdijësimit mbi trashëgiminë kulturore të kryeqytetit të Kosovës: një e ardhme për të kaluarën e Prishtinës

Bazuar në hulumtimin e IKS-it dhe ESI-it…