Confederation suisse

Hulumtimi i IKS-it mbi trashëgimin kulturore të Prishtinës ka qenë kryesisht i përkrahur nga Agjencioni Zvicerran për Zhvillim dhe Bashkëpunim – Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC).