Mos Rregullo Diçka që nuk Është Prishur; Dokument i Shkurtër i Politikave të Opsioneve për Kosovën – reformimi i sistemit pensional në vendet tranzicion

Punimi  synon të paraqes sfidat si dhe dobësitë dhe lëshimet që i karakterizojnë sistemet pensionale në vendet në tranzicion. Objektivi i tij është të prezantoj një numër opsionesh të politikave për Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe Qeverisë së Kosovës në lidhje me reformimin e sistemit pensional, më qëllim  përmirësimin e shërbimeve dhe kapaciteteve të  përkujdesjes për nevojat e të moshuarve.

Klikoni për raportin e plotë: Dont Fix What Ain’t Broke I